საშვილიშვილო მოვლენა

თანამედროვე ქართულ შემოქმედებით-საგანმანათლებლო ცხოვრებაში – Design Institute -ის გახსნა ☆☆☆

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551454984481…

კრეატიულ სფეროებში მოღვაწე, ბევრი პროფესიონალით და შესანიშნავი კურსებით!!!

– მ ა თ შ ო რ ი ს

George Gamez -ას

უპრეცედენტო კურსი “ALWAYS NOW” – მუდამ აწმყოა, მუდამ ხატვის დროა ☆☆☆

თვალხილული ზეიმ-პროცესი “ნიჭთა ბრძოლისა”,

ვიზუალური არტ-კომუნიკაციის საფესტივალო განწყობილება,.

კი – ხატავს ისიც ვინც სწორ ხაზს არ ან ვერ ავლებს,

კი – ხატავს ისიც ვინც ბავშვობაში ხატავდა მხოლოდ..

ხატვა, თვითშემეცნება, მესამე თვალის ახელა, კაკაოზე მკითხაობა,

ფანქრის წათლა, თვითბრენდირება &…. .. . More

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

თქვენ კალათში პროდუქტები არ არის.